/ 

Frigör potentialen hos nyanställda – 20 skäl att investera i onboarding

Många moderna företag och organisationer vet redan hur viktigt det är att investera i onboarding av nyanställda. Ännu inte bekant med konceptet? Låt oss gå igenom fördelarna med onboarding!

Effektiv onboarding är avgörande för att en organisation ska må bra och spelar en avgörande roll för att underlätta sömlös integration för nya medarbetare. Resultatet blir ofta produktivitet och engagemang redan från start. Onboarding handlar om mycket mer än pappersarbete och information – det är ett holistiskt tillvägagångssätt som bekantar nya anställda med företagskulturen, utrustar dem med nödvändiga färdigheter och resurser samt främjar meningsfulla kontakter inom den organisatoriska ramen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk

För att onboarding ska bli effektivt krävs ett stort engagemang. Enligt många källor uttrycker omkring en tredjedel av världens chefer missnöje med sina onboarding-processer, vilket visar på deras otillräcklighet. Omkring 35 % av företagen saknar dessutom ett formellt onboarding-program. Omvänt upplever organisationer som har implementerat en standardiserad onboarding en anmärkningsvärd ökning med 50 % i produktivitet bland nyanställda. Av anställda som får ett positivt första intryck väljer dessutom nästan 70 % att stanna kvar i organisationen i minst tre år.

Vill du veta mer? Här listar vi några av de många fördelarna med onboarding!

20 skäl att prioritera onboarding

1. Smidig övergång

Onboarding hjälper nyanställda att smidigt komma in i rollen och minimerar den oro och osäkerhet som ofta är förknippad med att börja på ett nytt jobb.

2. Produktivitetsökning

Ett väl utfört onboarding-program hjälper nyanställda att snabbt bli produktiva. Genom att få nödvändig information, verktyg och resurser kan de börja bidra till organisationens mål snabbare.

Learnifier_SalesOnboardingIllustration_sept2019

3. Lägre personalomsättning

Onboarding är effektivt för att behålla personal. När nyanställda känner sig stödda och engagerade från början är de mer benägna att stanna kvar hos företaget.

4. Kulturell integration

Onboarding underlättar integrationen av nyanställda i företagskulturen. Genom att introducera dem för organisationens värderingar, uppdrag och vision kan de anpassa sig till företagets mål och stötta sina kollegor.

5. Relationsbyggande

Onboarding-program innefattar vanligtvis möjligheter för nyanställda att träffa och skapa kontakter med medarbetare och chefer. Detta hjälper till att bygga relationer, främja samarbete och skapa en känsla av samhörighet i organisationen.

6. Kompetensutveckling

Onboarding kan användas för att kompetensutveckla nyanställda. Genom att utrusta dem med nödvändiga kunskaper och färdigheter kan de växa professionellt och bidra mer effektivt i sina roller.

"An effective onboarding procedure boosts employee engagement."


7. Ökat engagemang

En effektiv onboarding-process skapar engagemang från anställda genom att de aktivt involveras i meningsfulla uppgifter. Detta ökar sannolikheten för att de blir motiverade och engagerade i sitt arbete.

8. Enhetligt budskap

Onboarding säkerställer att nyanställda får rätt information om företagets värderingar, policys och förväntningar. Detta minskar risken för missförstånd och främjar en enhetlig företagskultur.

9. Valuta för investeringen

Onboarding snabbar på tiden mellan inskolning och produktivitet. Genom resurser och stöd kan nyanställda börja bidra till organisationens mål tidigare.

10. Stärkt varumärke

Ett effektivt onboarding-program stärker arbetsgivarens varumärke. När nyanställda får ett gott första intryck sprider de en positiv bild av företaget, vilket förbättrar dess rykte och attraherar talang.

LearnifierStudios_WorkplaceLifestyle_CAM10233_April2023

11. Ökad jobbnöjdhet

Onboarding kan förbättra nyanställdas förståelse för sina roller, vilket resulterar i att de känner sig trygga och välinformerade. Det gör dem mer benägna att trivas långsiktigt med uppgiften.

12. Tids- och kostnadsbesparingar

Att investera i onboarding kan spara tid och pengar långsiktigt. Genom att ge nyanställda rätt träning och stöd från början minimeras behovet av ytterligare utbildning senare.

13. Förbättrade kommunikationskanaler

Ett väl genomfört onboarding-program främjar effektiva kommunikationskanaler, en öppen dialog och en positiv arbetsmiljö inom organisationen. Resultatet blir att anställda fritt kan dela idéer och utmaningar samt få återkoppling på ett bekvämt sätt.

14. Ökad samsyn

Onboarding säkerställer att nya anställda är i linje med organisationens mål och strategiska mål. I processen får de en förståelse för hur deras individuella roller bidrar till den övergripande visionen, vilket gör att de aktivt kan arbeta mot gemensamma mål och bidra till kollektiva framgångar.

"Denna kunskapsöverföring hjälper inte bara nya medarbetare, utan förstärker även de befintliga anställdas färdigheter och främjar en kultur av lärande genom samarbete."


15. Kunskapsdelning

Onboarding ger möjlighet för erfarna anställda att dela med sig av sina kunskaper och expertis till de nyanställda. Denna kunskapsöverföring hjälper inte bara nya medarbetare, utan förstärker även de befintliga anställdas färdigheter och främjar en kultur av lärande genom samarbete.

16. Efterlevnad av policys

En bra onboarding-process garanterar att nyanställda informeras om organisationens policys, rutiner och efterlevnadsåtaganden. Detta bidrar till att etablera en harmonisk och efterlevnadsinriktad arbetsmiljö, vilket minimerar risken för rättsliga komplikationer och skapar en kultur grundad i integritet.

17. Teknikkännedom

Onboarding hjälper individer att snabbt bekanta sig med de digitala verktyg de kommer att använda dagligen. Möjligheten att direkt börja utforska relevanta funktioner kan förbättra deras produktivitet och effektivitet.

18. Talangutveckling

Onboarding-program analyserar nyanställdas styrkor och förbättringsområden. Denna information används för att skapa skräddarsydda utvecklingsplaner, vilket ger individer möjlighet att avancera inom organisationen. Det hjälper också till att hålla kvar talanger i företaget och med successionsplanering. 

19. Ökad kundnöjdhet

Att ha välutbildade och motiverade medarbetare är avgörande för att förbättra kundupplevelsen. Onboarding-processen spelar en betydande roll för att förbättra kundnöjdheten och lojaliteten genom att säkerställa att nyanställda förstår kundens förväntningar och servicestandarder.

20. Kontinuerlig förbättring

Med tiden kan organisationer utvärdera och förbättra effektiviteten i sina onboarding-program genom utvärdering och förfining. Genom att aktivt be om feedback från nyanställda och analysera resultaten av processen kan tillvägagångssättet kontinuerligt förbättras, vilket leder till en mer givande onboarding.

Allt ovan visar att onboarding inte bara är bra, utan faktiskt oumbärligt för organisationer som strävar efter att optimera sin personalstyrka, främja en positiv arbetskultur och uppnå långsiktig framgång. Genom att använda rätt verktyg kan ni nå dit snabbare än du kanske tror.

AnalyticsAndReports_illustration_WhiteBKGStrokesPsst! Vill du lära dig mer om hur du kan skapa en bra onboardingprocess för dina nyanställda? Ladda ner vår guide gratis, Inspirera och engagera dina nya medarbetare med en bra onboarding.

Learnifier_Blog_Cta_Nyfiken

Över 320 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för att enkelt och effektivt dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram.

KNAPP_boka_en_demoKNAPP_testa_gratis_nu

Ulrika Peyron
Ulrika Peyron