Managers-and-onboarding-Learnifier
 / 

3 goda anledningar till varför digital pre-boarding är ett måste för chefer

De flesta chefer har ofta mycket på sitt bord – både strategiska och operativa arbetsuppgifter. Där inkluderas även jobbet att kompetensutveckla personalen och få dem att känna att de växer i sina arbetsroller. Detta gäller i synnerhet nyanställda och att få de up and running. Eftersom att tid ofta är en bristvara, är digitalisering av kompetensutveckling effektivt inte bara för chefen, utan även för de anställda som ska utöva den.

Här är de tre främsta anledningarna till detta:


1. Skräddarsydd Inlärning


Om din organisation använder en online plattform för inlärning så är det där du vill samla all kunskapsöverföring; videos, bilder, dokument, artiklar, föreläsningar etc. Från detta bibliotek av information kan du enkelt välja det innehåll som känns passande och dela det med den anställde. Varje medarbetares inlärning blir skräddarsydd och anpassad till hens profil, behov och utmaningar för att kunna bli så effektiv som möjligt. Detta kommer också öka motivationen eftersom att både träning och resultat kommer ske snabbare.

 

2. Interaktiv Dialog


Lärande är en konstant process och bör därför ske kontinuerligt. Det är också därför feedback bör ges och fås ofta, speciellt i början av en medarbetares karriär. Med digital utbildning kan feedback och kommentarer ges när som helst, från varsomhelst. Det gör att dialogen alltid finns där utan att du behöver boka ett möte eller resa för att träffa dina medarbetare.

Innebär detta att jag ska sluta med fysiska möten, kanske du nu undrar? Nej, självklart inte, men du kan förstärka lärandet genom att ge regelbunden feedback och öka tillgängligheten för ditt team.

 

3. Repetetiv Utbildning


Kompetensutveckling innebär ofta att repetera information. Ibland kanske du behöver höra det två gånger, ibland ännu fler. Ibland behöver du gå tillbaka till information du fått för en vecka sen, en månad sen eller ännu längre tillbaka. Det är faktiskt omöjligt om utbildningen har skett IRL. Digital utbildning gör det möjligt för dina medarbetare att gå tillbaka och repetera när de än vill. Och det bästa är att du bara behöver skapa innehållet en gång. Så fort det är publicerat kan du använda samma content flera gånger.

Generellt kan man verkligen säga att arbetsklimatet är väldigt annorlunda idag jämfört med för bara några år sedan. Människor rör sig i ett allt snabbare tempo, byter arbetsgivare oftare eller startar sin egen verksamhet om de inte är nöjda med sin arbetsplats. Detta gör att digital utbildning blir ännu mer centralt när det kommer till att få människor att snabbt lära sig och lyckas i sitt arbete. Och som en bonus till detta: chefer får mycket mer kvalitativ mötestid med sina medarbetare när det slipper lägga ner energi på introduktion av arbetsuppgifter.

 

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt