/ 

5 skäl att jobba med blended learning – ett viktigt inslag i lärplattformar och LMS

Är du en VD, HR-chef eller beställare med ansvar över din organisations digitala innehåll? Tiden att investera i ett digitalt lärverktyg eller ett LMS som stöder blended learning är nu!
Här förklarar vi varför.

Blended learning innebär att du mixar lärarledda kurstillfällen med digitala självstudier. Rätt balans gör att deltagarna lär sig mer på kortare tid. Tack vare en stor variation av spännande inslag – inte minst sociala – ökar deras engagemang vilket bevisligen leder till bättre resultat. De nya kunskaperna konverteras även mer effektivt till faktisk vinst för din verksamhet.

En mångdimensionell metod

Även de lärarledda inslagen kan ske online. Skeptiker menar ofta att det eliminerar de mänskliga aspekterna av lärandet men så behöver det inte vara! Gränserna mellan det fysiska och det digitala suddas alltmer ut, då teknologin idag är så pass avancerad. Dessutom är interaktion och diskussion en central del av att jobba med blended learning. Genom att aktivera många kommunikationskanaler parallellt – inte minst sociala medier – blir lärandet mycket mer än ”bara” en person som talar till en skara tysta åhörare.

Mycket snack = mycket verkstad

Studier har visat att det vi diskuterar fastnar betydligt lättare än kunskap vi nöter in på traditionellt sätt. Och en av anledningarna till att blended learning blivit så populärt är just att metoden till stor del bygger på socialt lärande och kunskapsdelning deltagarna emellan.

I en tid när det mesta i vår vardag sker online – och då digitala inslag är ett måste för att kunna mäta sig mot konkurrensen – är det bara naturligt att även lärandet förändras och effektiviseras. Blended learning är lite av en bro mellan det gamla och det nya.

Hur långt har din organisation kommit med ert digitala lärande idag?

5 skäl till att satsa på blended learning och en riktigt bra lärplattform:

1. Tid är pengar

För att skapa vass blended learning behöver du en lärplattform där du kan designa kurserna helt från grunden. Ju fler saker du kan automatisera, desto bättre. Försök att sätta kalendrar, påminnelser, bokningar och administration på autopilot för att frigöra tid – både för dig som kursledare och för era medarbetare, kunder eller partners.

2. Omväxling förnöjer

Blended learning möjliggör lärande i flera kanaler simultant. När du jobbar i ett lärverktyg med en bred palett funktioner kan du enkelt variera kursupplägget och designen samt addera och ta bort inslag utifrån vad som fungerar bäst för respektive målgrupp. En unik och varierad lärmiljö som deltagarna kan hoppa in i när de vill och varifrån som helst, förhöjer garanterat helhetsupplevelsen.

3. Kunskapen fastnar

Vi lär oss 30 % av det vi ser men 70 % av det vi diskuterar. Blended learning kännetecknas definitivt av det senare. Det är också bevisat att organisationer och verksamheter som lägger stor vikt på digitalt lärande uppvisar starkare resultat än konkurrenter som förlitar sig på traditionella metoder.

4. Engagemanget ökar

Självklart vill du att dina målgrupper ska lära sig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Helst utan att det känns stressigt eller påtvingat. Ett modernt lärverktyg som stöder blended learning och digitalt lärande i stort gör att du kan effektivisera kurserna från start till slut – faktum är att du kan spara in hela arbetsdagar. Mindre krångel och mer kreativitet är något som definitivt skapar mersmak och engagemang hos deltagarna.

5. Spridningen maximeras

Blended learning är en effektiv metod för att ta in och dela ny kunskap. Men det är fortfarande bara en del av den större helhet ett modernt lärverktyg erbjuder. Med den rätta plattformen kan du enkelt skapa en hel lärakademi där team från organisationens alla håll och kanter samlas för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Allt för att ni ska kunna växa exponentiellt och ta till vara på varje viktig resurs.

Learnifier_NyfikenPromoMail2_Ratio1920x1080_april2022

Learnifier är en lättanvänd lärplattform där du enkelt och effektivt kan dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram. Idag jobbar vi med ca 300 kunder runtom i Norden och även i resten av världen.

KNAPP_boka_en_demoKNAPP_testa_gratis_nu

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt