Inspiration / 

Att driva beteendeförändring inom lärande – från klassrummet till verkligheten

I den snabbt föränderliga organisationsvärlden är anpassning en avgörande framgångsfaktor. Förmågan att styra beteendeförändring inom lärande är av yttersta vikt för att säkerställa att den förvärvade kunskapen inte stagnerar utan faktiskt översätts i praktiken.

Läroinitiativ faller ofta kort när fokus ligger på spridningen av information snarare än på dess tillämpning. Att kunskaperna från en väl mottagen workshop inte materialiseras till verkliga resultat, är något många chefer förmodligen känner igen sig i. Men vad är det som egentligen orsakar detta fenomen?

– Människor följer vanor eftersom deras hjärnor är programmerade så. Det är betydligt bekvämare att fortsätta ta motorvägen i stället för att navigera svåra, okända stigar, säger Linnea Bywall, Head of People på Alva.

Learnifier_Webinar_Linnea_AlvaLabs_Profilbild_Webinar_Blog2
Linnea Bywall, Head of People, Alva Labs

Linnea är också en högt ansedd influencer inom HR-området och har arbetat med lärande och ledarskapsutveckling i många år. Enligt henne krävs det en grundläggande förändring i tillvägagångssättet för att skapa långsiktig beteendeförändring.

"80 % av beteendeförändringen kommer från konsekvenser som ger omedelbara eller växande, positiva resultat."


– Många avger nyårslöften och i januari är det alltid fullt på gymmen. Men engagemanget håller sällan i sig. Att etablera nya vanor är den verkliga utmaningen, eftersom all förändring kräver ansträngning och outtröttlig hängivenhet. Det är inget som sker per automatik.

Super Mario-syndromet

Linnea Bywall drar paralleller mellan dataspel och lärande. I sitt arbete tar hon hjälp av ABC-modellen som identifierar aktivering, beteende och konsekvenser. Trots att aktivering av lärandet är en nödvändighet, kommer hela 80 % av beteendeförändringen från konsekvenser som ger omedelbara eller växande, positiva resultat. Det kan handla om alltifrån applåder på ett möte till långsiktiga förbättringar av färdigheter.

– Att fokusera på beteendeaspekter och konsekvenser är helt avgörande. När vi lärde oss spela Super Mario Bros som barn styrde konsekvenserna lärandet. Vi belönades och blev bättre hela tiden. Samma sak bör gälla för lärande inom organisationer.

LearnifierStudios_WorkplaceLifestyle_CAM10233_April2023-1

Hon anser också att förändringsresan kräver lärande utanför traditionella miljöer som klassrum, och att lärandet bör vara en kontinuerlig, interaktiv process spridd över kortare sessioner.

– Praktiska uppgifter gör det möjligt för deltagarna att ge sig ut i det okända och tillämpa nyfunna färdigheter. Men reflektion är också viktig för att säkerställa att lärandet överensstämmer med individuella mentala vägar. För vissa kan det vara bättre att hålla sig någorlunda nära den etablerade motorvägen än att gå helt off-road.

Skapandet av positiva förändringar

På Alva används ett holistiskt inlärningsperspektiv. Alla workshops som sträcker sig från ledarskapsaspekter till beteendepåverkan kompletteras med individuella uppgifter som främjar praktisk tillämpning. Reflektion tillsammans med andra kursdeltagare och identifiering av mentala motorvägar hjälper också till att skräddarsy beteendeförändringen. Genom att betona styrkor istället för svagheter optimeras den mentala energin och hållbara, positiva förändringar säkerställs.

– Varje workshop har ett tydligt syfte och börjar med en kort teoridel kring innehållet. Därefter ägnar vi ungefär en timme åt praktiska övningar och avslutar med att anpassa lärandet. Den här lärometoden kallas formatmodellen och passar speciellt bra för blended learning.

"Genomgången är viktig eftersom den leder till omedelbara konsekvenser."


Alla workshops på Alva är två timmar långa och följer samma mönster så att upplevelsen blir sammanhängande och produktiv för deltagarna. Efter en avstämning av behoven i gruppen följer en genomgång av uppgifterna från föregående workshop, vilket brukar leda till både självreflektion och personlig utveckling. Därefter djupdyker de i ämnet för dagen, med utgångspunkt i den strukturerade formatmodellen.

Learnifier_Webinar_Behavioral_Change_231015_Presentation_Page_19

– Genomgången är viktig eftersom den leder till omedelbara konsekvenser. När deltagarna har slutfört sina uppgifter diskuterar vi resultaten och främjar en kollektiv lärandeupplevelse. Men även när någon inte har gjort uppgiften finns det ett värde, då det leder till att deltagarna börjar reflektera över varför de valde att gå den vägen. Processen fördjupar läroresan och hjälper till att berika workshopen.

Beteendeförändring inom lärande handlar i grunden om komplexiteten i mänskligt beteende. Det kräver kontinuerliga och fördjupade upplevelser snarare än sporadiska utbildningstillfällen.

– Genom att använda ABC-modellen, tänka interaktivt och fokusera på såväl omedelbara som långsiktiga konsekvenser, kan organisationer bana väg för varaktig förändring, avslutar Linnea Bywall.

Webinar-LiveClassroom-icon-1Vill du veta mer om effektiv beteendeförändring? Kolla in vårt webbinar med Linnea Bywall!

Learnifier_Blog_Cta_Nyfiken

På Learnifier brinner vi för kunskapsdelning. Vi skräddarsyr vårt verktyg för att möta behoven hos moderna organisationer – allt för att främja framtidens lärande.

KNAPP_boka_en_demoKNAPP_testa_gratis_nu

Ulrika Peyron
Ulrika Peyron