/ 

Att skapa enkelt lärande är en svår balansgång – Learnifier skördar nya framgångar

Learnifier, Nordens ledande lärverktyg, har nyligen tilldelats DI:s Gasell-pris och blivit omnämnda av Breakit som ett av “Sveriges 90 hetaste snabbväxande techbolag”. Företagets grundare och VD, Mattias Borg, berättar mer om framgångarna och ger sin syn på lärandets framtid.

Över 300 kunder använder idag Learnifiers plattform för att skapa enkelt, effektivt och engagerande lärande. I en värld där kravet på att lära nytt och lära om ständigt växer, är så klart teknologin extremt viktig. Men den avgörande faktorn för Learnifiers framgångar är en annan.

– ​Vi förfinar ständigt själva verktyget, eller plattformen om du så vill, för att möta kundernas behov. Men löpande produktuppdateringar är standard för en modern molnlösning. Däremot är det inte lika vanligt att även agera bollplank i hur kunden bäst organiserar sig och bygger en lärande kultur. Här ligger vi långt fram, förklarar Mattias Borg, VD på Learnifier.


Learnifier_WorkplaceLifestyle_CAM15417_sept2021_180

En transformationsresa för framtida utmaningar

Mattias och hans 45 kollegor i Stockholm utvecklar dagligen vad de valt att kalla ”det exponentiella lärandet”, ett naturligt resultat av den digitala transformationen många verksamheter nu genomgår. Learnifiers långsiktiga mål är att alla komplexa organisationer ska kunna säkerställa enkel och flexibel kunskapsdelning mellan teamen såväl som externt mot partners, kunder och medlemmar.

De här sakerna är redan idag affärskritiska för alla våra kunder, och många ser det som ett måste för att möta framtida utmaningar. Det är hög tid att hoppa ombord på det digitala tåget och vi är gärna med våra kunder under hela resan.

Återinvestering - ett framgångsrecept

I en tid när investerare generellt börjat värdera lönsamhet framför tillväxt, har Learnifier lyckats ta sig fram helt av egen kraft. Mattias ser inte att skiftet påverkat bolaget speciellt mycket alls.

Vi har vuxit organiskt sedan dag ett. Genom att återinvestera alla medel i verksamheten växte vår omsättning med 57 % under 2021, och bilden ser likadan ut för 2022 och framåt. Vårt fokus är fortsatt lönsamhet där vinster återinvesteras i tillväxt.

Målbilden är tydlig och förankrad hos såväl ägare som styrelse och organisation: Learnifier ska växa på sina befintliga marknader, men även på nya utifrån de resurser bolaget besitter. Riskkapital eller en börsintroduktion är dock inte uteslutet.

Inför nästa steg i vår tillväxtplan kommer vi sannolikt vilja tillföra ytterligare resurser och då är vi öppna för riskkapital. Vi väljer alltid den lösning vi tror passar bäst givet situationen. Lite på samma sätt som vi testar oss fram med vår produkt. Det har hittills varit en styrka.

Learnifier_ReEnrollment_Function_feb2022

En dundrande och skakande rymdraket

För ett företag som Learnifier finns det många utmaningar som behöver hanteras löpande. Exempelvis det faktum att de bara under 2022 blivit dubbelt så många. Mattias liknar vardagen vid att sitta i en rymdraket där det dundrar och skakar.

– Det är ibland lite läskigt, men samtidigt ett tecken på att vi utvecklas. Den som hellre vill ha en lugn, komfortabel och lite mindre spännande resa ska kanske vända sig någon annanstans.

Mitt i allt som händer upplever han dagligen stunder av stolthet, dels över att se hur kollegorna utvecklas och hjälper varandra, men också över modiga kunder som upptäcker plattformens möjligheter.

De använder ofta Learnifier-plattformen till saker vi själva inte tänkt på eller visste var möjligt. Att vissa av dem delar med sig av sina erfarenheter i våra Customer Stories, är verkligen ett bevis på det exponentiella lärandets kraft. Kunskapsdelning även mellan kunder är en viktig del i vägen framåt!


Learnifier_WorkplaceLifestyle_CAM14936_sept2021_098

En arbetskultur uppbyggd på förtroende

Learnifier har varit väldigt aktiva i att bygga en kultur baserad på förtroendefulla relationer. Strukturer och arbetsprocesser skräddarsys för att gynna så mycket självledarskap som möjligt. Mattias tror också att synen på hur privatliv och arbetsliv ska föda varandra med energi är en viktigt kompetent.

– Allt detta blir extra viktigt när arbetsmiljön är full av förändringar och utmaningar. Att hitta rätt balans kan låta enkelt i teorin, men kräver väldigt hårt arbete i praktiken. 

DI:s Gasell-pris och Breakits omnämnande av Learnifier som ett av Sveriges 90 hetaste snabbväxande techbolag, är fina kvitton på ett välfungerande koncept och en verksamhet som mår bra. Samtidigt är utmärkelser som dessa ingenting Mattias och hans kollegor tänker på när de utvecklar produkten och verksamheten.


”Våra kunder är centrala för vår framgång. Det säger kanske alla, men i vårt fall gör vi ju hela resan tillsammans med kunden.”

– Det är smickrande för teamet och för vår omgivning, då familj och vänner får upp ögonen för vår resa. Men min största förhoppning är att våra kunder förstår hur centrala de är i den här framgången. Det säger kanske alla, men i vårt fall gör vi ju hela resan tillsammans med kunden. Tech-delen är bara början, avslutar Mattias Borg.

Getting-Started-Icon-Rocket-launch-NOwhiteom_learnifier


Mattias Borgs 3 tips till techbolag som vill gå samma väg

1) Håll ett öga i spåret och ett i horisonten

Som skidåkare från Östersund så känns detta tips lämpligt att börja med. Vi har jobbat väldigt nära ett antal modiga kunder som varit vitala för vår resa. Utmaningen har varit att möta de kortsiktiga behoven från respektive kund för att generera intäkter på vägen, utan att tappa siktet på att vi bygger en SaaS-lösning som ska vara skalbar. Dessutom med en affärsmodell som vi redan tidigt visste skulle vara baserad på abonnemangsintäkter.

En resa som vår kräver löpande problemlösning i närtid, dvs i spåret, samtidigt som ni arbetar mot en tydlig bild av vart ni vill i framtiden, dvs i horisonten. Beslut som kan verka motstridiga med den långsiktiga visionen måste ibland tas på kort sikt, men så länge ni gör det medvetet kan det vara en framgångsfaktor istället för ett problem.

2) Sikta på att vara "perfectly understaffed"

Under ett accelerator-program i San Fransisco lyfte en av våra mentorer vikten av att vara “perfectly understaffed” – att hela tiden vara lite kort på resurser. Fördelen är att det blir väldigt tydligt var nästa rekrytering behöver ske. Ni undviker även de problem som uppstår i en överbemannad organisation där personer börjar skapa projekt som egentligen inte är prioriterade. I kombination med att vara “perfectly understaffed” bör ni också ha en vision om vilken organisation ni vill bygga på sikt och skapa förutsättningar för det.


”Fokusera på att lösa riktiga utmaningar för riktiga kunder.”

3) Fokusera på problemen

Det har sagts många gånger förut men tål att upprepas – håll fokus på kundens problem istället för att övertänka marknadskanaler och features. När ni ser till att lösa riktiga utmaningar för riktiga kunder, skapar ni ändå bra förutsättningar för allt det andra som också är viktigt.

Learnifier_NyfikenPromoMail2_Ratio1920x1080_april2022

Learnifier
är en lättanvänd lärplattform där du enkelt och effektivt kan dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram. Idag jobbar vi med ca 300 kunder runtom i Norden och även i resten av världen.

KNAPP_boka_en_demoKNAPP_testa_gratis_nu

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt