Onboarding Best Practices: 7 tips from Learnifier
 / 

Best practice för onboarding: 7 tips från ett snabbväxande bolag [Learnifier]

Under de senaste 14 månaderna har vårt team på Learnifier vuxit från sju till 22 anställda. Då vi är ett relativt litet bolag utan HR-avdelning, valde vi tidigt digital onboarding som verktyg för att introducera nyanställda till vår företagskultur och automatisera så mycket av processen som möjligt.

Ladda ner Checklista – Best Practice för onboarding: Hur ni peppar, engagerar och förbereder den nyanställde före dag 1

Här är vad vi på Learnifier lärde oss av vår egen digitala onboarding, även kallad preboarding, när vi rekryterade nya medarbetare.

7 tips för onboarding av nyanställda:

 

 1. Kartlägg onboarding-processen
  Att ha en välstrukturerad onboarding-process är en nyckelfaktor. Men bara för att ni kan processen utan och innan är det inte säkert att den är lika glasklar för den anställde. Var därför tydliga och transparenta när ni kartlägger er onboarding. Det bästa sättet är att ge en överblick och visualisera vad som kommer att hända vecka för vecka och månad för månad – speciellt vad gäller perioden mellan kontraktsskrivningen och första arbetsdagen. Genom att vara transparenta visar ni engagemang och bygger upp förtroendet hos era nyanställda.

 2. Knyt an med video innan ni träffas på riktigt
  Video har länge varit ett populärt sätt att dela insikter på. Det är därför ingen slump att många företag använder mediet för att ge en bild av hur det är att arbeta hos dem. När det kommer till preboarding/onboarding är video optimalt för att få folk att känna samhörighet och slappna av första dagen på kontoret, eftersom de redan känner igen sina nya kolleger. Allt ni behöver är en smartphone och ett trevligt personligt meddelande. Enklare kan det inte bli.

 3. Be befintliga medarbetare om feedback på onboarding-processen
  Se till att få in feedback på onboarding-processen från alla på företaget – inte bara från HR-avdelningen. Många av våra anställda hade tankar om hur programmet kunde förbättras. Dessa idéer är viktiga att överväga och integrera innan ni lanserar er preboarding/onboarding.


 4. Sätt tydliga förväntningar
  En av de viktigaste sakerna ni kan göra som ledare är att vara tydliga med förväntningarna på de anställda. Onboardingen kommer att leda rekryteringarna genom en väl strukturerad process, men se till att kommunicera era förväntningar gällande den tid de lägger på onboardingen, slutförande, aktivitet, etc. Det allra viktigaste är att vara tydliga med deras eget ansvar i processen och hur/var ni vill se att de är självgående. På Learnifier ser vi onboarding som en ömsesidig process där både arbetsgivaren och den anställde tar ansvar för olika aktiviteter. Exempelvis kan ni be den nyanställde att ta kontakt med medarbetare för en snabb introduktion eller en lunchträff. 


 5. Underskatta aldrig värdet av de små detaljerna
  Utgå ifrån att de nyanställda inte vet ett dugg om ert företag. Förvänta er aldrig att de känner till praktiska detaljer som bästa vägen till kontoret eller om de ska ta med egen lunch. Det kan verka irrelevant för själva jobbet, men är mycket uppskattat. Visa att ni är omsorgsfulla och bryr er om att övergången ska bli så smidig som möjligt för den anställde. 


 6. Kommunicera mera
  Undvik att onboarding-processen bara blir en massa information. Fokusera istället på att kommunicera och på att förbättra den personliga upplevelse som kännetecknar en effektiv onboarding. Börja med att skicka personliga meddelanden från teamet till den anställde, utspridda över hela onboarding/preboarding-processen. Låter det tidskrävande? Det behöver det lyckligtvis inte vara. Se bara till att ert onboarding-verktyg tillåter triggers som sprider ut meddelanden på autopilot.

  Vill du se hur lätt du sätter upp detta i Learnifier? Boka ett demomöte här. 


 7. Skapa en tydlig vision
  Se till att ha en tydlig vision av den anställdes onboarding. Fråga er själva: Varför jobbar vi med digital preboarding eller onboarding? Vad tjänar det till? Vilka är målen? Hur tar vi bäst hand om våra nyanställda? Hur ser en bra onboarding-process ut och hur skapar vi en som är engagerande snarare än överväldigande? Kom ihåg att det finns en gräns för hur mycket information vi människor orkar ta till oss vid ett och samma tillfälle. Dela upp er onboarding i roliga och lättsmälta delar.


Learnifier_CTA_DigitalOnbarding_BLOG (1)

Erika Bjelfvenstam
Erika Bjelfvenstam