Customer Story / 

Digitalt Live Event: Hector Rail - så kompetensutvecklar vi våra medarbetare runtom i Europa

Hur lär man ut praktisk kunskap på bästa sätt egentligen?

Hector Rail är Skandinaviens största privatiserade järnvägsföretag med ca 350 medarbetare.
En välfungerande utbildningsverksamhet är kritisk för att garantera hög säkerhet i att köra lok, vagnar och gods i de olika infrastruktursystemen.

Välkommen till ett spännande LIVE samtal med Mathilda Hektor, strategisk utbildningsutvecklare på Hector Rail. Hon kommer att berätta om deras resa och sina bästa lärdomar och tips för att på distans få ut kunskap och säkerställa kompetens hos sina medarbetare runtom i Europa.

OBS: Eventet är genomfört

Ta mig till inspelningen

______________

Learnifier är den ledande lärplattformen i Norden. Vi möjliggör för företag och organisationer att snabbt och enkelt skapa kurser, utbildningar och träningsprogram. Sedan 2012 har vi hjälpt ca 300 företag att digitalisera sin kompetensutveckling och rusta den för att ge effekt i den nya tiden.

Learnifier_WorkplaceLifestyle_CAM15375_sept2021_173

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt