Inspiration / 

Offboarding – Ett bra avslut skapar bra förutsättningar

Moderna organisationer lägger mycket kraft på onboarding, men desto mindre på offboarding – konsten att avsluta en anställning på rätt sätt. Detta trots att offboarding är precis lika viktigt.

Att en medarbetare slutar eller går i pension kan påverka din organisation i olika grad beroende på hur viktig rollen är. Men ofta kan det störa arbetsflödet, påverka arbetsmoralen i teamet och leda till kunskapsluckor. Dessutom innebär det ökade kostnader i form av rekrytering och utbildning, och din befintliga personal kan få ökad arbetsbelastning. Kontinuitet i kunskapsöverföring och successionsplanering är avgörande för att hantera dessa utmaningar och säkerställa en smidig övergång mellan den som slutar och den som kommer in. En välstrukturerad offboarding-process hjälper dig också att främja en positiv organisationskultur och bevara ert goda rykte.

Här är 5 värdefulla tips för effektiv offboarding:

1. Var transparent

Transparent kommunikation är hörnstenen i varje framgångsrik offboarding-process. Som arbetsgivare bör du inleda en öppen dialog med den avgående medarbetaren och utbyta ärlig feedback. Detta hjälper inte bara din organisation att lära av medarbetarens erfarenhet utan visar också respekt för dennes insats. Dessutom säkerställer tydlig kommunikation att den avgående medarbetaren förstår offboarding-processen med alltifrån återlämnande av företagets egendom till förmånsinformation och slutlön.

2. Säkra kunskapsluckan

En av de mest förbisedda aspekterna av offboarding är kunskapsöverföring. Avgående medarbetare sitter ofta på värdefulla insikter, processer och färdigheter som är till nytta för organisationen. Uppmuntra den som slutar att dokumentera sina ansvarsområden, projekt och kontakter. Denna kunskapsöverföring är ovärderlig för att säkerställa kontinuitet och förhindra en kunskapslucka inom organisationen.

TalkBubbles_Conversation_Chat

3. Genomför exitintervjuer

Exitintervjuer är ett strategiskt sätt att samla in feedback om organisationen, policys och den övergripande arbetsmiljön. Ärlig feedback från avgående medarbetare om områden som behöver förbättras hjälper dig att förbättra organisationskulturen och ta itu med potentiella problem innan de eskalerar. Den avgående medarbetarens perspektiv kan leda till meningsfulla förändringar som positivt påverkar din arbetsplats för befintlig och framtida personal.

4. Upprätthåll professionella relationer

Offboarding behöver inte vara slutet på en professionell relation. Att upprätthålla positiva kontakter med dina tidigare anställda kan leda till återanställningar, affärspartnerskap eller till och med kundreferenser. En positiv offboarding-upplevelse främjar goodwill, och tidigare medarbetare kan bli varumärkesambassadörer som talar varmt om din organisation långt efter att de slutat. Dessa relationer kan vårdas genom sociala medier, nätverk eller möten.

5. Tänk på efterlevnad och säkerhet

Att säkerställa regelefterlevnad är av största vikt när någon slutar. Din HR-avdelning måste följa lokala arbetslagar och säkerställa att det administrativa, inklusive uppsägningsavtal och exitintervjuer, slutförs korrekt och i tid. Dessutom måste du skydda känsliga organisationsuppgifter. Att avsluta behörigheten till era befintliga system och enheter är avgörande för att förhindra dataintrång och liknande.

Vill du säga tack och hej med stil? Learnifier är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att skapa både omfattande onboarding och offboarding.

AnalyticsAndReports_illustration_WhiteBKGStrokesPsst! Visste du att genom att tidigt investera i onboardingen av dina nyanställda så minskar du risken att du senare behöver offboarda? Läs mer i det här blogginlägget.

Learnifier_Blog_Cta_Nyfiken

Över 320 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för att enkelt och effektivt dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram.

KNAPP_book_a_demo2KNAPP_free_trial2

 

Ulrika Peyron
Ulrika Peyron