Customer Story / 

Roliga utbildningar som räddar liv – Så kompetensutvecklar Presto sina kunder digitalt

Presto är experter på att hjälpa andra verksamheter förebygga olyckor. Men när pandemin slog till behövde de vända blicken inåt för att säkerställa både kvaliteten i utbildningarna och tillväxten i bolaget. En omfattande digitaliseringsresa tog sin början.

Kund_handskrivet
Presto är Nordens ledande aktör inom skydd och utbildning mot brand och olycka. Med visionen att tillsammans med kunderna rädda liv, förebygger de dagligen arbetsplatsolyckor.

Utmaning_handskrivet
Att på kort tid digitalisera, kvalitetssäkra och anpassa ett omfattande kursutbud till olika målgrupper, samt att hitta nya talanger att rekrytera under snabb tillväxt.

Lösning_handskrivet
Långsiktig implementering av digitala hjälpmedel som möjliggör enkelt, flexibelt och engagerande lärande.

Framtid_handskrivet
En fortsatt mix av traditionellt och digitalt lärande där det senare tar alltmer plats. Kund och marknad styr efterfrågan medan Presto ligger i framkant och erbjuder framtidens lärande.

 

Ända sedan 1959 har Presto hjälpt företag och organisationer att minimera risken för brand och olycka. Med en styrka på 1 200 anställda är de idag störst i Norden och kompetensutvecklar varje år över 80 000 människor. Men likt många andra företag som byggt sin verksamhet kring fysiska utbildningar, tvingades Presto att blixtanpassa och digitalisera sitt utbud på grund av pandemin.

– Vi lyckades på ett bra sätt omvandla våra befintliga kurser till webbinarer. Men pandemin var bara den första utmaningen. När vi väl hade de digitala utbildningarna på plats insåg vi att det fanns ett stort spann i IT-mognaden bland kunderna, berättar Cazzandra Nygren, avdelningschef för Presto Learning.

Cazzandra-1Cazzandra Nygren, avdelningschef för Presto Learning

Prestos målgrupper är generationsöverskridande. Medan äldre kursdeltagare ofta har begränsad IT-erfarenhet, är förkunskaperna och förväntningarna hos den yngre generationen överlag skyhöga. Att skapa den perfekta balansgången har varit en allt annat än enkel uppgift för Cazzandra och hennes medarbetare.

– Vi har fått hitta alternativ som passar alla och tänker ständigt på hur vi kan få ut de viktigaste delarna som bara måste ingå. Målet är att kunden på ett enkelt sätt ska kunna applicera och använda kunskaperna i sin verksamhet. En fördel med e-learning är dock att kunskapsnivåerna till viss del jämnas ut naturligt, då alla får exakt samma innehåll att utgå ifrån.

En möjliggörare för att nå ut och hjälpa fler

I dagsläget erbjuder Presto 110 olika utbildningar. En femtedel av utbudet är ren e-learning och resten utgörs av lärarledda klassrumskurser, live-webbinarier samt blended learning där deltagarna tar till sig teorin digitalt för att sedan träffas och utbyta kunskaper i traditionella lärmiljöer.

– Alla utbildningar går inte att digitalisera fullt ut, men där vi kan erbjuder vi kurser som är möjliga att genomföra helt via självstudier.

Learnifier_blog_presto_screen_2

Cazzandra började på Presto 2018 och har varit med på hela resan med att digitalisera företagets utbildningar. Att mycket förändrats till det bättre under de senaste händelserika åren är uppenbart. 

– Digitaliseringen innebär att vi kan nå ut till fler deltagare, spara värdefulla timmar för kunderna, skapa tillväxt och hålla oss konkurrenskraftiga när nya aktörer dyker upp. Det digitala lärandet gör oss också mer hållbara eftersom utsläppen minskar, vilket är väldigt viktigt för vårt företag.  

“Presto går i fronten för att digitalisera utbildningar och skapa nya kunskapskanaler. ”


Hon har även märkt stor skillnad vad gäller tillgänglighet och flexibilitet, eftersom digitala utbildningar lättare går att anpassa efter individuella behov och tider. Nu kan deltagarna genomföra utbildningen när det passar dem bäst.

– Oavsett format är ledstjärnan alltid att det ska vara roligt att gå våra kurser, eftersom kunskaperna sätter sig bättre då. ”Tillsammans räddar vi liv”, brukar vi säga. Det är huvudsyftet med vår verksamhet, förklarar Cazzandra.

Ett team som testar nytt

Till en början skapade och kvalitetssäkrade Cazzandra och Johan Larsson – tidigare chef på Presto Learning – allt digitalt kursinnehåll själva. Idag involverar maskineriet såväl projektledare och manusförfattare som animatörer, filmfotografer och instruktörer.

– Hela teamet är med och bestämmer hur allt ska levereras pedagogiskt vad gäller bild, film, text, grafik, osv. Olika personer ansvarar för olika kapitel och när vi känner oss klara låter vi alltid en testgrupp tycka till om betaprodukten.

Learnifier_blog_presto_screen

Först in i framtiden

Presto har valt Learnifier för att producera sina utbildningar, främst för att verktyget har de nödvändiga funktionerna men också för samsynen kring innovation.

– Förutom att vi får det vi behöver för att skapa bra e-learning arbetar Learnifier för att utvecklas med oss som kund. Vi kan komma med idéer till dem och de vänder sig till oss för att testa nya saker. Tillsammans utvecklar vi plattformen, vilket är spännande då vi alltid vill ligga i framkant.  

“Förutom att vi får det vi behöver för att skapa bra e-learning arbetar Learnifier för att utvecklas med oss som kund.”


Cazzandra och hennes team arbetar intensivt för att transformera branschen och gå i fronten för att digitalisera utbildningar och skapa nya kunskapskanaler. Det handlar mycket om att se över hur praktiska moment och övningar kan göras digitalt och om att ta lärdom från utvärderingar och feedback.

– Du behöver faktiskt inte elda upp något i verkligheten. Det kan simuleras bättre i en VR–miljö och där kan vi träna på farliga scenarier utan att riskera skada, avslutar Cazzandra.  

Cazzandras 5 tips för att skapa digitala utbildningar:

1. Var tillgängliga och ta hjälp av lärplattformens support för att besvara kursdeltagarnas frågor och funderingar.

2. Tänk alltid på att deltagarna är “blanka” och inte har samma kunskap som kursskaparen. Försök att se innehållet med deras ögon.

3. Lär känna din målgrupp och studera dina deltagare för att försöka förstå vilken typ av interaktivitet eller visuell presentation som passar dem bäst.

4. Jobba tillsammans med deltagarna och involvera dem i utförandet. Bygg in många olika typer av pedagogiska moment för att hålla deltagarna engagerade och aktiva.

5. Levandegör innehållet med inslag som video och quiz. Skapa ett dynamiskt lärande! Underskatta inte vikten av pedagogiken.

Learnifier_Blog_Cta_Nyfiken

Över 320 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för att enkelt och effektivt dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram.

KNAPP_boka_en_demoKNAPP_testa_gratis_nu

Ulrika Peyron
Ulrika Peyron