Customer Story / 

Så jobbar Adviser Partner med digital kompetensutveckling för att öka sina kunders försäljning och tillväxt

Adviser Partner hjälper företag att öka sin försäljning och tillväxt. Under 20 års tid har de tränat och utbildat över 3000 företag och över 40000 säljare och säljchefer. Detta till trots är de långt ifrån ett regelrätt “utbildningsföretag”. Vad de säljer är resultat som högre försäljning och tillväxt - men där utbildning är en viktig del.

De senaste åren har de jobbat med att digitalisera mycket av innehållet i sina kurser för att kunna skala och hjälpa fler kunder. Jonas Olofsson, VD och medgrundare på Adviser Partner, är både strategisk och operativ i skapandet av deras utbildningar och här delar Jonas med sig av deras resa och sina reflektioner och bästa tips för att skapa utbildningar som ger resultat - inte bara idag utan även imorgon.

Jonas_AdviserPartner

Hej Jonas! Berätta om din roll på Adviser Partner. Vad innebär den? Fokus just nu?

- Jag är VD och grundare till Adviser Partner. VD-hatten innebär bland annat att hålla tal på julfesten. Skämt åsido,  jag gör i princip samma saker som alla andra i bolaget. Jag säljer och levererar det vi säljer. Som “extra hatt” jobbar jag också med att producera allt material vi använder i våra utbildningar och processer. Och så säkerställer jag att vi alla jobbar med samma material.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det är att leverera det vi säljer in till kunderna. Det är ett väldigt roligt jobb vi har.

Vad är mest utmanande?

- Att hinna med. Det är stort tryck. Det finns hur mycket som helst på marknaden. Efter 20 år har vi fortfarande bara skrapat på ytan.

Ni jobbar ju med en lärplattform för att dela kunskap.
Vilka är det ni ni förmedlar kunskap till via den och varför?

- Vi utbildar tre grupper:
Säljchefer är vår primära målgrupp.
Den andra gruppen är säljare.
Och så har vi en tredje kategori av så kallade “icke-säljare”, det vill säga människor som inte formellt är säljare men som behöver en förståelse för försäljning. Det kan exempelvis vara IT-konsulter. 

Vilka marknader jobbar ni med?

– Vi har vårt kontor i Sverige men jobbar globalt. Nyligen har vi exempelvis gjort workshops via Teams för grupper i USA, Sydafrika och Kina. 

Vilka kurser har ni idag?

- Vi har säljutbildningar och säljchefsutbildningar.

Vissa är generiska medan andra är specialdesignade, vilket innebär att vi anpassar materialet efter det specifika företaget. Det är då deras varumärke som genomsyrar allt och ofta är det deras personer som talar i filmer och så vidare.

Tidigare låg utbildningarna enbart i vår plattform där vi bjöd in våra kunder. Idag använder många kunder själva Learnifiers plattform och vill skapa utbildningsresor där så då läggs vårt utbildningsmaterial där för dem där de enkelt kan anpassa dem. Learnifier har blivit en viktig del i att skapa långsamhet i våra kundrelationer och de resultat de får. 

“Bra utbildningar har tre element: teori, praktiskt arbete som övningar samt verifiering och kunskapskontroll. Ovsett om det sker fysiskt, blandat eller helt digitalt.”

 

Hur förmedlades denna kunskap innan ni hade Learnifiers lärplattform?
Varför behövde ni en lärplattform från första början?

- Vi började göra digitala utbildningsfilmer 2016. För att samla och få ut filmerna på ett bra sätt skaffade vi vår lärplattform. Därefter har vi byggt på och utvecklat. Se ett exempel på en av våra filmer nedan.

  •  
  •  


Hur jobbar ni med lärande idag rent konkret?

- Merparten av det vi gör sker fysiskt. Men det kan vara svårt att genomföra fysiska utbildningar med exempelvis butikspersonal. Många börjar och slutar och det är svårt att samla många vid ett och samma tillfälle. För oss är de digitala materialen ett bra komplement till det fysiska, snarare än tvärtom.

Hur har ni skapat era kurser? 
Vilka har varit involverade och varför?

- Vi skriver själva texter och manus. Vårt material är ju vårt DNA – det vi säljer.
Sedan har vi ett företag som producerar filmer och annat åt oss.
Kvalitet är väldigt viktigt för oss i allt vi gör. 

Vilka är dina främsta tips och lärdomar från er resa med att skapa utbildningar?

- Här är några tips: 

  1. Filmerna är inte huvudrollsinnehavarna! Det viktiga är övningarna efter filmerna. Att titta på film gör ofta ingen skillnad om du inte direkt kan applicera kunskaperna.

  2. Ha korta filmer på omkring tre minuter max – annars blir det för mycket information.

  3. Engagera cheferna. Det är exempelvis bra om cheferna gör övningar tillsammans med medarbetarna. Om beteendeförändringar ska ske måste ledarna vara engagerade och följa upp. Har säljteamen lärt sig saker digitalt rekommenderar vi att ledningen följer upp med gemensamma övningar med teamen. 

  4. Bra utbildningar har tre element: teori, praktiskt arbete som övningar samt verifiering och kunskapskontroll. Ovsett om det sker fysiskt, blandat eller helt digitalt.

Vad är en bra utbildning hos er? Hur mäter ni det?

- Rätt enkelt för oss – när våra kunder ökar sin försäljning.

Vad är nästa steg för er nu? Vad vill ni göra och varför?

- Vi kommer att fortsätta utveckla våra digitala program. Vi kommer säkerligen också att filma mer av vårt skrivna material. Och vi kommer definitivt sälja fler specialanpassade träningar åt företag som vill att vi producerar åt dem. Det känns som att vi har mycket vi kan och vill göra.

Möjligheterna är många.

Intervju av: Rebecca Cannerfelt

_______________

Upptäck lärplattformen som Adviser Partner använder för att
skapa och administrera sina kurser!

Över 300 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för att enkelt och effektivt
skapa kurser och utbildningsprogram.

Läs mer, boka ett möte eller testa vår plattform du också

Lf devices

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt