Customer Story / 

Så jobbar Moelven med digital utbildning för att kompetensutveckla sina medarbetare

De bästa lärdomarna kommer oftast av att se hur andra gör i praktiken. 
Företaget Moelven, som funnits i över 120 år, har gått från ett litet norskt bruk till att idag ha ca 3400 anställda och vara en av Skandinaviens största trämekaniska koncerner. 
Just nu står de mitt i en digitalisering av hur de jobbar med digital kunskapsdelning och kompetensutveckling. Vi passade på att prata med deras kompetensutvecklare, Jeanette Löfberg, en starkt drivande kraft i detta. Här får du ta del av hur Moelven praktiskt jobbar med utbildning, kika in i deras lärplattform och ta del av Jeanettes bästa tips och lärdomar från resan såhär långt.

Moelven_Jeanette

Hej Jeanette, hur skulle du beskriva Moelven för de som inte känner till er!

- Vi är en av Skandinaviens största trämekaniska koncerner.
Jag brukar säga att vi levererar “allt från stock till världens högsta trähus”. Vi har i princip hela kedjan – från upphandling av timmer via sågverk och vidareförädling till byggande av hela hus. Typiska produkter är träpaneler, terrassgolv och moduler till hus.

Hur många är ni inom organisationen?

- Vi är ca 3400 medarbetare i organisationen och har produktion i Sverige och Norge samt säljorganisationer på flera ställen i världen.

Vad är din roll på Moelven och vad innebär den?

- Jag jobbar centralt inom koncernen som kompetensutvecklare. Vi har 37 olika bolag så en stor del av mitt jobb går ut på att försöka se vilka behov som finns ute i verksamheten. Jag stöttar och hjälper medarbetarna komma igång med de verktyg vi har, exempelvis Learnifier, vår lärplattform.
Mitt andra stora fokus just nu är att rekrytera till, och drifta, vårt interna trainee-program.

“Vi har en utmaning att få med alla i digitaliseringen. På kontorsnivå är de flesta väldigt digitala, men tittar du på medarbetarna i produktion så har inte alla lika lätt att ta till sig de digitala utbildningarna."


Hur många är ni på HR & kompetensutveckling?

- Vi är två som jobbar centralt i koncernen med kompetensfrågor och har delat upp ansvarsområdet. Jag har huvudansvaret för vårt användande av Learnifier. Sedan har vi andra kollegor som jobbar med HR- och kompetensutvecklingsfrågor på olika nivåer i koncernen.

Vad är det roligaste med din roll?

- Just nu är det att träffa potentiella kandidater till trainee-programmet som jag ansvarar för. Men också att se människor utvecklas och dela med sig av kunskap, det tycker jag är väldigt kul!

Vilka utmaningar ser du kopplat till kompetensutveckling?

- Vi har en utmaning att få med alla i digitaliseringen. På kontorsnivå är de flesta väldigt digitala, men tittar du på medarbetarna i produktion så har inte alla lika lätt att ta till sig de digitala utbildningarna. Ofta behövs stöttning för att komma igång och även en ersättare om de ska kunna gå ifrån det ordinarie jobbet och genomföra en digital utbildning under arbetstid. Utmaningen är helt enkelt att hitta de bästa sätten att leverera utbildningar.

Hur arbetar ni operativt med kompetensutveckling på Moelven?

- Centralt försöker vi ta reda på vad bolagen och divisionerna har för behov, både kända och okända. Vi jobbar för att samordna utbildningsinsatser och skapa arenor där medarbetare enkelt kan dela erfarenheter, kunskaper och ”Best Practice” med varandra. Men det handlar också om att stötta och hjälpa dem att använda de verktyg för kompetensutveckling som finns till hands.

Behovet av utbildningar kan komma från verksamheterna. Sedan är det vissa saker som vi behöver skapa och driva centralt, exempelvis kurser i HMS – hälsa, miljö och säkerhet. Där har vi en utbildning som både våra anställda och underleverantörerna genomgår. Den finns därför på flera språk. Vi håller just nu på att ta fram påbyggnadskurser till grundkursen i HMS, som riktar sig till olika roller internt och externt. Vi använder quiz för att säkerställa att deltagarna fått med sig det viktigaste och i exempelvis HMS-kursen får de ett kursintyg efter godkänt resultat.

Vi har också tagit fram kurser för våra kunder inom bygghandeln för att de lättare ska kunna utbilda nyanställd personal i våra produkter.

En annan av våra verksamheter har tagit fram många korta kurser kring hur du använder och bäst får nytta av de system vi har. Fokus ligger på korta filmer av olika moment på dataskärmen, vilket varit väldigt uppskattat, speciellt när vi bytt till ett nytt system.
 

Moelven_screenshot_


I Learnifier använder vi oss ofta av en mix av bild, text, film, quiz och länkar till ytterligare information eller till nästa kurs medarbetaren bör göra. 

För att det ska vara lättare för kollegorna i de olika bolagen och divisionerna att hitta och jobba med sina kurser har vi gjort en portal i Learnifier med underportaler som följer vår organisationskarta.

“En rolig sak vi fått till är att divisionerna och bolagen delar med sig sinsemellan. Det finns ett engagemang och en kunskapsdelning vilket ger ännu effektivare insatser”.

 

Vem skapar kurserna?

- Initialt gjorde jag mycket själv, vilket var väldigt bra för att lära sig systemet och hur du kan tänka. Sedan har jag lämnat över kursbyggandet till flera olika kollegor. Vem det är som skapar kursen beror på vilken typ av kurs det handlar om. Vi har några kurser som tas fram centralt där våra divisioner eller bolag sedan kan skräddarsy innehållet för att passa deras verksamhet, eller så utvecklar de kompletterande kurser som medarbetarna kan gå som påbyggnad.

Hur såg er kompetensutveckling ut innan ni blev mer digitala?

- När jag började 2018 fick jag direkt gå in i ett stort projekt där en av våra divisioner ville bygga upp en utbildningsbank. Tidigare hade vi mycket traditionella klassrumsutbildningar, nu ville man jobba mer digitalt. Vi hade faktiskt ett digitalt lärsystem på plats, men upplevde att det var väldigt svårjobbat och inte svarade upp mot de tankar vi hade på hur vi ville jobba. Då tog vi hjälp av extern aktör för att kartlägga vilka alternativ som fanns på marknaden. Vi ville ha ett verktyg som fler kunde jobba i på ett enkelt sätt, där vi kunde skapa kurser själva utan att ta extern hjälp. Valet föll på Learnifier då det var ett enkelt verktyg att jobba i och mer framåt vad gäller utveckling av plattformen än andra vi pratade med. 

“Oavsett var du jobbar ska du kunna ta del av kurser du är nyfiken på, även om de ligger utanför ditt eget område”.

Moelven_screenshot_3


Vad är en framgång kopplad till utbildning hos er?

- Framgången är att vi nu har ett system med utbildningar som är tillgängliga och lätta att utveckla vidare. Vi har en helt annan effektivitet jämfört med om vi skulle förmedla kunskap på traditionella sätt i klassrum. Kunskapen är tillgänglig för deltagarna när som helst.

En rolig sak vi fått till är att divisionerna och bolagen delar med sig sinsemellan: “Vi har gjort detta, ni får kika och ta vad ni vill ha”. Det finns ett engagemang och en kunskapsdelning vilket ger ännu bättre spridning. 

Nästa steg?

- Vi diskuterar just nu om vi ska ta fram en central onboarding med lokala tillägg eller om det ska vara en egen kurs för varje verksamhet. På sikt vill vi skapa ett "kurstorg" där alla medarbetare själva ska kunna anmäla sig till kurser de är nyfikna på, även om kursen ligger utanför ens egen division och verksamhet. Det skulle kunna ge ökad rörlighet inom koncernen, kompetensförflyttningar och fler medarbetare som väljer att fortsätta sin yrkesutveckling hos oss.

Lärdomar så här långt?

- Något som slår mig spontant är att det är bra att “sälja in” utbildningar innan de lanseras, ett tips vi fick från Learnifier. Att skapa en förväntan inför en ny kurs, som när vi drog igång första kurspaketet: “Vi jobbar med detta”, “följande kommer snart”. Det togs emot väl inom den divisionen när vi gjorde så. Annars kan det bli en tvångskänsla av att det är en kurs du måste gå. Vi vill hellre säga: “Det här är en kurs som kommer att vara jättebra för dig!"

Ett annat tips är att blanda innehåll och inte vara rädd för att upprepa viss kunskap. Innehållet i en video kan upprepas i text senare i kursen till exempel.

Fundera också på vem som är mottagaren, så blir kursen lättare att ta till sig. "Vem skriver jag för?"
Intervju av: Rebecca Cannerfelt

_______________

Upplev lärplattformen som Moelven använder för sina digitala utbildningar

Över 300 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för sin
onboarding och kompetensutveckling.

Läs mer, boka en personlig genomgång och/eller testa oss gratis i 30 dagar

Lf devices

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt