Customer Story / 

Webinar: Så skapar Great Leaders engagerande ledarträningar digitalt

Pandemin ställde ledarskapet i företag och organisationer på sin spets. För många fick ledarskapsutvecklingen stå tillbaka i en tid då den kanske behövdes som mest och ledare kastades in i att självständigt lösa hur de skulle leda sina team och anställda på distans.

Nu är ledarskapsträningar lyckligtvis åter högt på agendorna för många men det kommer i de flesta fall inte se ut som före pandemin. Nu behöver utbildnings-ansvariga fundera ut hur man ska navigera denna nya verklighet där man inte vill gå tillbaka till hur det var förr men inte heller ha det som det varit de senaste två åren.

Vi bjöd in ledarskapsexperterna Pelle Sundquist och Petra Brohäll från framgångsrika utbildningsföretaget Great Leaders att dela med sig av hur de jobbar med att träna ledare idag.

I detta webinar berättar de om hur pandemin blev en utmaning - men också en källa till innovation, utveckling, kreativitet och lärande om hur människor kan inspireras att utvecklas och lära med teknik som stöd.

De berättar här om misstagen de gjorde i början av pandemin, men också om vad som fungerat väldigt bra. Vi får ta del av deras lärdomar och tips kring hur vi kan skapa engagerande ledarskapsutbildningar där kunskap verkligen blir till lärande och görande - oavsett var deltagarna befinner sig geografiskt. Kanske är det saker du redan vet, kanske är det ett och annat guldkorn du kan ta med dig.

Ta reda på det och se webbinariet nedan


_______________

Skapa engagerande kurser och träningsprogram
snabbt och enkelt i Learnifiers plattform! 

Läs mer

Lf devices

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt