/ 

5 anledningar att investera i era medarbetare (oavsett marknadsläge)

Många verksamheter avvaktar med de stora besluten just nu. Det är fullt förståeligt. Samtidigt lever vi i en föränderlig värld där kraven på utveckling finns kvar oavsett hur marknadsläget ser ut för stunden. Genom att fortsätta investera i medarbetarna – er mest värdefulla resurs – skapar ni stabilitet, affärsnytta och motståndskraft inför framtida utmaningar.

Att driva en verksamhet är sällan en spikrak väg mot framgång. När yttre faktorer som pandemier, krig och inflation skapar oro i näringslivet och samhället i stort, är det en naturlig reaktion att vilja dra i handbromsen och ta ett steg tillbaka.

Historien har dock visat att de som vågar satsa framåt även när marknaden är i obalans kommer ut starkare på andra sidan. På Learnifier är vi övertygade om att det är bästa sättet att rusta sig inför framtida utmaningar.

Medarbetarna den viktigaste framgångsnyckeln

Att bolag som satsat på kompetensutveckling och digitalisering klarat sig bättre än andra under senaste årens prövningar är knappast någon nyhet. Istället för att skala ner på dessa områden i väntan på ljusare prognoser, är vårt tips att lägga i en växel och fokusera på de många fördelarna. Oavsett hur marknadsläget ser ut, är nämligen medarbetarna er absolut viktigaste resurs för att framtidssäkra tillväxten.

Att fortsätta investera i medarbetarna ger er: 

1. Ökad attraktionskraft på en konkurrensutsatt marknad

Studier visar att över 30 procent av alla nyanställda vet redan inom en vecka om de tänker stanna i företaget eller inte. 20 procent slutar inom de första 45 dagarna. Den så kallade ”flykten från jobben” (The great resignation) har orsakat stora problem i näringslivet under senare år, och pressen på HR-avdelningar att hitta och behålla rätt kompetens är hög. Genom att erbjuda en kombination av karriärmöjligheter och personlig utveckling – inte minst via digitala medel – kan ni öka er attraktionskraft och få nyrekryteringar att både prestera bättre och stanna längre.

Learnfier_illustration_SmarterTogether

2. Ökat engagemang bland medarbetarna

Sambandet mellan engagemang och resultat är starkt. Med en digital lärplattform på plats kan ni enklare kompetensutveckla era medarbetare, partners och kunder. Rätt verktyg gör det även enkelt att dela kunskaperna vidare, vilket i sin tur ökar engagemanget och stärker affären. 

Läs gärna vår guide om vad som stärker engagemang före, under och efter initiativ. 

3. Ökad ROI

Med ett strukturerat och längre onboarding-program kan era nya medarbetare nå full produktivitet 34 procent snabbare än genomsnittet, vilket kan spara er hundratusentals kronor per år utslaget på flera nyrekryteringar. 83 procent av de bäst presterande bolagen påbörjar sin onboarding redan innan den nya medarbetaren gjort sin första dag. 54 procent av företagen med onboarding-program ser också ett ökat medarbetarengagemang, och sannolikheten är 58 procent högre att era nya medarbetare är kvar efter tre år om de genomgått en strukturerad onboarding i början. Men tjusig statistik betyder så klart ingenting om ni inte vet vad dagens spetskompetens faktiskt efterfrågar i en onboarding.

Det skriver vi mer om här!


50 procent av alla medarbetare kommer att behöva reskilling inom de närmaste fem åren.
World Economic Forum

4. Ökad flexibilitet och omställningsförmåga

Nya tider kräver nya kunskaper löpande. En rapport från The World Economic Forum visar att 50 procent av alla medarbetare kommer att behöva reskilling inom de närmaste fem åren. Europeiska kommissionen har till och med valt att kalla 2023 för The European Year of Skills. Det är tydligt att ny kunskap behövs och det kan handla om alltifrån enklare onboardings till specifika interna produktutbildningar. Även extern utbildning mot kunder och partners kommer att bli ett allt viktigare inslag. Genom digitala satsningar kan ni enklare ställa om och möta de rådande behoven.

Learnifier_SalesOnboardingIllustration_sept2019

5. Ökad produktivitet och innovation

De senaste åren har digitaliseringen av verksamheter gått snabbt. Nu står vi mitt i en transformation av både arbetssätt, processer och kompetenser. För att skapa framgångsrika team behöver ni definiera behoven och hitta rätt medarbetare. Men det är lika viktigt att kompetensutveckla er befintliga personal. För att maximera utvecklingspotentialen och resultaten i teamen, behöver ni tänka på både formellt och informellt lärande. Bra teknologi är en förutsättning för att stödja båda.

Läs gärna våra 15 framgångstips för att kompetensutveckla era team i det nya arbetslivet!

Learnifier erbjuder ett enkelt men kraftfullt verktyg för att skapa och dela kunskap snabbt och effektivt. Vi hjälper er att framtidssäkra verksamheten och blir gärna er partner på digitaliseringsresan.

Learnifier_NyfikenPromoMail2_Ratio1920x1080_april2022

Learnifier
är en lättanvänd lärplattform där du enkelt och effektivt kan dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram.
Idag jobbar vi med ca 320 företag och organisationer från både privat och offentlig sektor.

KNAPP_boka_en_demoKNAPP_testa_gratis_nu

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt