Inspiration / 

Learnifiers Mattias Borg om att skapa en lärande kultur

I en lärande kultur delar individer aktivt kunskap och erfarenheter med varandra. Genom en snöbollseffekt där lärandet inte bara begränsas till personlig vinning utan sprids för att gynna andra, blir den lärande kulturen central för att skapa framgång. Learnifiers VD Mattias Borg berättar mer.

I dagens föränderliga värld är det inte hållbart att förlita sig på ett årligt strategimöte. Lärande måste vara en kontinuerlig process som håller jämna steg med verkligheten. Individerna i händelsernas centrum sitter på värdefull information, och deras lärande bör anpassas efter pågående utveckling.

Den ständiga förändringen gör det absolut nödvändigt att lära sig och sprida ny kunskap. För Learnifier har främjandet av en lärande kultur varit en naturlig del av framgången. Mattias Borg, VD och grundare, skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Han tror inte ens att det skulle vara möjligt.

AnalyticsAndReports_illustration_WhiteBKGStrokesPsst! Vill du fördjupa dig inom hur du bygger en lärande kultur i din organisation? Ladda ner vår kostnadsfria guide Att skapa en lärande kultur – Så vet vi att vi har en och så kan vi bli ännu bättre!

LearnifierStudios_WorkplaceLifestyle_CAM10198_April2023
Mattias Borg, grundare och VD för Learnifier

– Ärligt talat tror jag att alla framgångsrika start-up- eller scale-up-företag har en lärande kultur. Att misslyckas och snabbt lära sig på nytt är själva strukturen. Men en lärande kultur kanske inte kommer lika naturligt för ett företag som funnits ett tag och fortfarande förlitar sig på traditionella hierarkier, säger Mattias.

Receptet för framgång

Att främja en lärande kultur kräver ambition, riktning och mål. Att lärandet drivs av en önskan att uppnå något och en motivation som väcker nyfikenhet. För att skapa effekt måste företagets övergripande riktning omfatta mål för både individen, teamet och organisationen. I grund och botten är kombinationen av individuellt lärande och organisationsstrategi nyckeln till att skräddarsy en givande lärande kultur.

"Viljan att utvecklas är den drivande kraften. Men bra ledarskap är också mycket viktigt för att hjälpa människor hitta sin väg."


– Om en medarbetare i kundsupport exempelvis börjar intressera sig för en AI-relaterad fråga på eget initiativ, bidrar det till hela den lärande kulturen. Det kan vara utmanande att fastställa vad som väcker nyfikenhet och energi, men det är spännande när det händer och det gäller att fånga upp värdet.

Mattias är också övertygad om att individer som har en inre önskan att lära sig, även utan en specifik riktning, spelar en avgörande roll. Nyfikenhet fungerar som det grundläggande byggblocket.

– Viljan att utvecklas är den drivande kraften. Men bra ledarskap är också mycket viktigt för att hjälpa människor hitta sin väg. Learnifier har kvartalsvisa utvecklingssamtal, en bra plattform för diskussion.

Learnifier_blog_learningculture_learningpod

En pågående process

Att etablera en lärande kultur är bara början. För att göra verklig skillnad måste den förädlas kontinuerligt i hela organisationen. En av de vanligaste faktorerna som står i vägen för en lärande kultur är oförmågan att tillämpa förvärvade kunskaper.

– En lärande kultur växer sig stark över tid, så det räcker inte med enstaka kurser eller utbildningar för att omsätta kunskaper i praktiken. De här sakerna kan helt enkelt inte göras på en dag – de bör göras varje dag!

"En lärande kultur växer sig stark över tid, så det räcker inte med enstaka kurser eller utbildningar för att omsätta kunskaper i praktiken."


Mattias ser många potentiella konsekvenser för dem som inte är villiga att investera helhjärtat. Utan en lärande kultur kan exempelvis team misslyckas med att samverka effektivt med omvärlden, vilket leder till förlorade möjligheter och utebliven tillväxt. Och organisationer kan gå miste om den enorma mänskliga potential som uppstår genom genuin nyfikenhet.

– Självklart kan lärande fortfarande ske i en hierarkisk struktur där lärandemål främst styrs uppifrån och ned, men rollerna riskerar att bli statiska medan marknaden ständigt går framåt. Det är den externa världen som kräver eller möjliggör nya arbetssätt som sedan sprids genom hela organisationen, så att hålla jämna steg är den enda vägen framåt. Och när individer är motiverade och dedikerade når de sin fulla potential.

LearnifierStudios_WorkplaceLifestyle_CAM10916_April2023

Beslutsamhet kombinerat med en dåres nyfikenhet

Externa motivationsfaktorer som lön, status och karriärmöjligheter går inte att bortse ifrån. Men det ligger också i människans natur att söka personlig utveckling. Lärande bidrar helt enkelt till självförverkligande, och på Learnifier ligger fokus på vad respektive medarbetare vill uppnå. Vissa här är helt självlärda och utmärker sig inom sina respektive områden genom ren beslutsamhet.

"Lärande bidrar helt enkelt till självförverkligande."


– Vår ambition är att alltid maximera möjligheter istället för att minimera risker. Här lär vi oss av misstag istället för att fokusera på det negativa. En viktig inställning för att skapa en långsiktigt gynnsam lärande kultur.

Mattias anser att det bör finnas en förväntan på kontinuerligt lärande och utveckling i en bra lärande kultur, men det kräver inte nödvändigtvis ständiga rollförändringar.

– Det viktiga är att det interna drivet att ta risker och våga testa nya vägar finns. Jag tror att en dåres nyfikenhet är själva kärnan i ett bra entreprenörskap. På Learnifier omfamnar vi det fullt ut, avslutar han.

Mattias Borgs 3 måsten vid skapandet av en lärande kultur

  1. Rätt mindset
    Att vara en nyfiken dåre är bra! En kärna av individer med inställningen att allt är möjligt är en bra början.


  2. Frigjord potential
    Vi har alla potential inom oss – allt handlar om att locka fram den. Börja med att utforska individuella behov och önskemål.


  3. Verktyg som underlättar processen
    Skapa strukturer och processer med avsikt att underlätta framåtdriv, lärande och nyfikenhet. Investera i verktyg som gör det möjligt att på ett enkelt sätt sprida kunskap och lärande.

Learnifier_Blog_Cta_Nyfiken

Över 320 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för att enkelt och effektivt dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram.

KNAPP_boka_en_demoKNAPP_testa_gratis_nu

Ulrika Peyron
Ulrika Peyron