Customer Story / 

Webinar: Från traditionell till digital introduktion och kompetensutveckling i en komplex organisation: Så jobbar Höganäs

Hur kan man transformera HR-arbetet och jobba effektivt med onboarding och kompetensutveckling i en traditionell och komplex verksamhet?

I detta inspelade webinar får du lyssna på Höganäs HR-direktör Fredrik Heidenholm och deras HR-koordinator Amelia Hallberg som är drivande i den digitala transformation av HR-arbete och kompetensutveckling som pågår hos dem.

De berättar om hur de strategiskt och operativt jobbar med onboarding och kompetensutveckling och du får ta del av deras learnings och tips för framgång.

Kort om Höganäs

Höganäs AB är världsledande på marknaden för tillverkning av järn- och metallpulver och har ca 2400 anställda i 16 länder. 

______________


Ta mig till inspelningen

______________

Learnifier är den ledande lärplattformen i Norden. Vi möjliggör för företag och organisationer att snabbt och enkelt skapa kurser, utbildningar och träningsprogram. Idag hjälper vi ca 300 företag och organisationer att digitalisera sin kompetensutveckling och rusta den för att ge effekt i den nya tiden.

Learnifier_WorkplaceLifestyle_CAM15375_sept2021_173

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt