Customer Story / 

Så jobbar Svenskt Vatten med digital utbildning för att kompetensutveckla sina medlemmar!

Svenskt Vatten är en branschorganisation för Sveriges VA-organisationer och arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Deras medlemmar inkluderar de kommunala vattentjänstföretagen samt Sveriges kommuner och har idag 290 medlemmar, samt dessutom ett 100-tal företagspartners. Utbildning är ett viktigt ben i medlemserbjudandet och ca 2000 deltagare per år går deras olika kurser.

Just nu står Svenskt Vatten mitt i en stor digitaliseringsresa kopplat till hur de genomför utbildningar och de har på kort tid åstadkommit riktigt fina resultat.

Vi passade på att prata med två drivande krafter bakom utbildningarna,
Sara Bohlinder och Clara Franceschi. Här får du ta del av deras resa, hur de arbetar praktiskt med digital utbildning samt deras reflektioner och bästa tips.

learnifier_svenskt_vatten_clara_sara

Hej Sara! Vad är din roll på Svenskt Vatten och vad innebär den?

Jag arbetar som projektledare för våra utbildningar. Jag budgeterar, planerar, bemannar, rekryterar lärare, mm. Jag jobbar helt enkelt från ax till limpa och ansvarar också till stor del för att utveckla våra utbildningar.

Och Clara?

Jag jobbar som projektkoordinator och administrerar bland annat alla våra utbildningar. Jag tar vid när “allt är färdigt” med planering och produktion och tar exempelvis bokningar, lägger upp kurstillfällen, ändrar kursmaterial och startar upp kurser. Jag är också involverad i utvecklingen av våra utbildningar med fokus på hur vi kan bli ännu bättre och effektivare. 

“Tack vare våra digitala arbetssätt och vår lärplattform har vi effektiviserat och sparat oändligt mycket tid - inte minst för kursdeltagarna.”


Ni jobbar ju med en lärplattform för att dela kunskap – 
vilka är det ni förmedlar kunskap till via den och varför? 

Clara & Sara: 
Vi har haft vår lärplattform sedan 2019, vilket vi var väldigt tacksamma för i början av 2020. Tidigare hade hade vi svårt att ställa om till digital kompetensutveckling då det fanns motstånd mot det digitala på vissa håll internt. Men när pandemin kom online-anpassade vi vissa kurser.

Vi har idag ca 35 olika kurser. I lärplattformen, Learnifier, utbildar vi våra medlemmars medarbetare som jobbar inom VA. En stor del av de som går utbildningarna är drifttekniker och vi har bland annat där ett upplägg med introduktionskurser inom avlopp, dricksvatten och rörnät. Även annan personal som behöver få mer inblick i branschen kan gå kurserna.

Många av driftteknikerna går sen vidare med våra olika diplomkurser inom exempelvis avlopp, rörnät och dricksvatten. Vi har även olika specialistkurser som till exempel inom svetsning, eller hydraulik som mer riktar sig till VA-ingenjörer. Slutligen har vi även kurser inom juridik och liknande för en bredare målgrupp. Många har exempelvis behov av vår kurs i vattentjänstlagen.
Det är också en stor del entreprenörer som går våra olika utbildningar.

Vi erbjuder en mix av online-kurser och fysiska utbildningar, men Learnifier använder vi alltid som en del av utbildningarna, för kommunikation och administration samt förberedelseuppgifter, kursmaterial, kursintyg, kursutvärderingar m.m.

customer_case_svenskt_vatten2-1

Hur ser en typisk resa ut för en person som utbildas hos er?

Sara:
Det ser helt olika ut beroende på vilken roll personen har. 

Hur förmedlades denna kunskap innan ni hade Learnifier?

Clara: 
Då var det bara klassrumsutbildningar med tryckt kursmaterial. Det var väldigt tidskrävande och gammeldags. Lärarna reste över hela landet vilket kostade mycket tid och pengar. Tack vare våra digitala arbetssätt och vår lärplattform har vi effektiviserat och sparat oändligt mycket tid - inte minst för kursdeltagarna.

Hur har ni skapat era kurser? Vilka har varit involverade och varför?

Sara: 
Att skapa content är ett lagarbete. Ibland tar vi in externa personer, andra gånger är det lärarna eller vi själva som skapar innehåll. Det är dock vi själva som ansvarar för att få ihop helheten. 

Hur har produktionsprocessen sett ut ungefär från plan till färdig kurs och vad för typer av innehåll jobbar ni med?

Clara och Sara:
Vi startar med kursplanen, lärmålen och målgruppen. Kursplanen förankras alltid internt med Svenskt Vattens experter. Utifrån kursplanen bygger vi en mix av föreläsningar, diskussioner och övningar - det gäller både fysiska utbildningar på plats och online-utbildningar med digitala grupprum. Både vid fysiska och online utbildningar kan vi använda Learnifier som plattform för att arbeta med övningar och lämna in uppgifterna, samt för att samla kursmaterialet.

För att skapa en jämn kunskapsnivå, göra det lättare att ta till sig kunskaperna och delta aktivt i kursen lägger vi oftast in en förberedelseuppgift. Denna kan bestå en text eller film eller ett quiz. Ibland ingår även en inlämningsuppgift.

I produktionsprocessen är det våra lärare som står för faktainnehållet, därefter tittar vi tillsammans på övningarna och tar extern hjälp om det behövs för att digitalisera dessa. Ofta klarar vi själva av att designa övningarna i Learnifier."   

Exempel på film från en utbildning


Vad har varit mest utmanande med att digitalisera utbildningar?

Clara:
Alla kurser är olika och behöver därmed olika upplägg. Vi har ibland behövt hitta olika typer av workarounds, men här har supporten på Learnifier varit fantastisk.

Det som också kan vara utmanande är att lärarna inte är pedagoger på heltid, utan experter inom sina olika områden. De har en “pedagogisk ådra” men behövde nu plötsligt komma underfund med hur detta skulle göras digitalt. Idéerna är många, men alla kanske inte kan förverkligas just nu. Sedan har vi andra som kanske inte är med på hur saker behöver gå till. Och vi måste få med oss hela lärarkåren genom att lägga oss på rätt nivå, både för dem och för medlemmarna. Pandemin har definitivt drivit på den digitala utvecklingen hos oss.

Vad har varit roligast?

Clara:
Allt! Jag älskar att jobba i Learnifier. Och det är kul att höra att folk använder det vi slitit med för att bygga upp, och att folk tycker att det är jättebra!
När vi lyckats skapa något som alla förstår och tycker är lätt att använda. 

Sara:
Jag instämmer med Clara. Det är också kul nu när deltagarna har börjat interagera med oss och varandra via chatten som finns i vår plattform.

“Nu har vi fått in i stort sett alla våra utbildningar i plattformen och kan också börja skapa helt nya utbildningar. Vi vill skapa lite kortare kurser som kan genomföras helt online och via självstudier.”


Vilka är era främsta tips och lärdomar från er resa med att skapa utbildningar?


Sara och Clara: 
Här är några av våra tips:

  • Du vinner på att ta ett steg tillbaka i början och kolla på kursplan och kursmål istället för att  “ta gamla PDF:er” och trycka in i läroplattformen.

  • Vissa saker som fungerar bra i fysisk form, exempelvis stora kompendier, bör brytas upp i mindre delar digitalt.

  • Jobba med quiz och surveys så att deltagarna får interagera istället för att bara ta in kunskap.

  • Använd förberedelseuppgifter, framför allt inför att deltagarna ska interagera antingen fysiskt eller online. Det är utmanande för en lärare att möta en grupp där deltagarna är på olika nivåer i kunskap och erfarenhet. Med förarbete ser du till att alla får samma grund.

  • Jobba med uppgifter mellan lärtillfällen. Detta var väldigt komplicerat med excel och manuella insatser innan vi hade Learnifier. Idag fungerar det väldigt smidigt.

  • Mappa upp alla resurserna på en tydlig plats, i PDF:er och manualer. I Learnifier ligger de i menyn under “resources” där deltagarna enkelt kan ta del av och ladda ner dem.

  • Skriv tydliga kursbeskrivningar. “Vad kan deltagaren förvänta sig?” Ibland blir medarbetare anmälda till kurserna av sina chefer och då är viktigt att deltagaren får en tydlig bild över kursens olika steg. Vad som förväntas - och vilka förväntningar kursdeltagaren i sin tur kan ha.

  • Följ upp kursen med övningar där deltagarna kan reflektera och skriva ner sina learnings; och framförallt vad ska de göra annorlunda när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

learnifier_svenskt_vatten

Vad är en bra utbildning för er?

Sara och Clara:
För oss är det bästa kvittot fin feedback och betyg vi får från deltagarna.

Har ni räknat på vad ni tjänat på att genomföra mycket digitalt?

Clara:
Vi sparar exempelvis en massa pengar på att inte trycka upp material. Även kostnader som resor, lokaler och mat försvinner när en stor del eller hela kursen sker online. Vi täcker också med stor sannolikhet en större andel av medlemmarna nu, då vi når dem som inte kunnat resa och genomföra kurser tidigare. Det ska vi räkna lite mer konkret på.

Resultat ni är mest stolta över?

Sara och Clara
Att vi även lyckats lägga in våra diplomutbildningar i Learnifier och även givit dem ett lyft - det har underlättat både för lärare och deltagare. Diplomutbildningarna är fysiska kurstillfällen med flera veckor emellan, där deltagarna gör både instudering och hemuppgift. De avslutas med ett diplomprov.

Med hjälp av Learnifier har vi skapat tydlighet och förenklat både förberedelseuppgift, instuderingsuppgift, hemuppgift och övningarna på plats. Dessutom har deltagarna nu möjlighet att interagera både med varandra och med lärarna i chatten.

Vad är nästa steg för er nu? Vad vill ni göra och varför?

Clara och Sara:
Nu har vi fått in i stort sett alla våra utbildningar i plattformen kan vi börja skapa helt nya utbildningar. Vi vill skapa lite kortare kurser som kan genomföras helt online via självstudier. Längre fram vill vi också skapa ett kunskapsbibliotek med olika typer av micro learnings man kan ta del av när ny kunskap inom ett område blir tillgänglig.

Vi ska så klart också hela tiden vässa och tweaka våra befintliga kurser. Det finns mycket att göra och det är väldigt kul och spännande!

Intervju av: Rebecca Cannerfelt

_____________

Upplev lärplattformen som Svenskt Vatten använder för sina
digitala utbildningar


Över 300 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för att dela kunskap
och skapa utbildningar.

Testa vår plattform du också

Lf devices

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt