Customer Story / 

Färgsprakande kunskap: Så utbildar NCS Colour sina kunder online

De senaste åren har NCS Colour gjort en imponerande resa när det kommer till att digitalisera och effektivisera sina kundutbildningar. De har skapat pedagogiskt smarta, effektiva och estetiskt vackra kurser i harmoni med deras högkvalitativa varumärke.

Vi har intervjuat Ida Kvarby, Concept Specialist, utbildningsansvarig samt den drivande kraften i NCS Colours digitaliseringsresa. I den här artikeln delar hon med sig av hur de jobbar med att digitalisera, skapa och genomföra sina utbildningar och ger oss sina bästa tips för engagerande lärande.

Hej Ida! Hur skulle du beskriva vad NCS Colour gör?

NCS Colour är en “universell standard” för färgkommunikation. Färre känner till att företaget faktiskt funnits i över 40 år.

Vi erbjuder i korthet produkter och tjänster till alla branscher och professionella som arbetar med färg. Vårt huvudkontor är i Sverige och vi är idag ca 40 medarbetare, däribland elva säljare och två personer på marknad. Vi har även ett produktteam, en teknisk avdelning som bland annat utvecklar vår app, folk i labbet och en kundtjänst. 

Vad är din roll på NCS och vad innebär den? Fokus just nu?

Jag började här som Project Manager för ca fyra år sedan. Då var mitt ansvar främst att transformera hur vi utbildade våra kunder, eftersom vi började växa snabbt och behövde jobba skalbart. Uteslutande fysiska utbildningar skulle inte längre vara hållbart. 

En stor del av mitt jobb går ut på att förstå vad våra kunder vill ha och vilka behoven är. Förutom att hitta lösningar på vad vi ska göra och hur, har jag också varit väldigt operativ genom åren. Jag har genomfört kundundersökningar, skrivit material och manus till kurserna, sett till att allt är pedagogiskt, redigerat filmer, hittat bilder, osv. Jag är också inblandad i färgurval och håller föreläsningar. Mitt arbetsområde sträcker sig från marknad till produkt kan man säga. Idag är min arbetstitel Concept Specialist.

ida_NCS-1

Berätta om era utbildningar! Vilka är det som behöver utbildas och varför?

Vi har idag kunder över hela världen. Säljarna jobbar till stor del mot färgindustrin, företag som exempelvis Beckers och deras globala motsvarigheter. Fordonsindustrin är också en stor kund.

Arkitekter, designers samt producenter av interiörer och exteriörer är andra typiska målgrupper. Dessa grupper behöver vi utbilda i hur man använder och kombinerar samt kommunicerar kring färg.

Exempelvis har vi kurser för våra kunders butikspersonal så att de i sin tur kan hjälpa slutkunden på bästa sätt. Andra kurser kan handla om hur du ska tänka kring färg när du designar interiörer eller exteriörer. Vi har även mer produktnära utbildningar där du lär dig använda NCS-systemet specifikt i ditt arbete. 


Vissa kurser är obligatoriska för att få licens att använda NCS colour-systemet, medan andra inte är licens-grundande men ingår i paket som kunderna köper av oss. 

NCS_8

Via ett franchise-koncept har vi på NCS Colour även olika shops och partners över hela världen. Primärt är det färgindustrin, arkitekter och designers som köper i våra shops, men vi har även lite försäljning mot privatpersoner som sysslar med DIY-projekt och behöver verktyg.

“Ta alltid reda på vad kundens mål är. Då kan du skapa något bra för dem. Stanna inte i ‘vi kan erbjuda detta-tänket’ utan utgå från kundens utmaningar”.


Era digitala kurser är extremt genomtänkta och estetiskt vackra.
Hur har ni skapat era kurser? Berätta lite om processen!

Resan har utvecklats genom åren. Då vi jobbar med att visuellt beskriva kulörer behövde vi först bestämma hur detta skulle utföras digitalt. “Hur beskriver vi färg på skärmar som alla visar olika färger?” var exempelvis en central fråga. 

Den första kursen tog lång tid. Vi började med en workshop med kompetenta människor inom kulörvärlden, bland annat arkitekter och experter från färgindustrin, för att definiera vilken kunskap som behövdes och vad som behövde förstås om färg.

NCS_6-1

Därefter hade vi en workshop med olika kundgrupper där vi frågade specifikt vilka behov exempelvis arkitekter och färghandeln har. Kursen var en resa i olika steg, där vi stämde av insikterna från varje delmoment.

Vi fortsatte sedan på samma spår för andra marknader, som färgindustrin i England, osv. Vi gjorde många kvalitativa intervjuer med färgbutiker för att förstå deras kunder och vilka frågor som ställs, allt för att hjälpa dem sälja in sina produkter på rätt sätt. Förståelse för kundbehovet är viktigt för att kunna skapa vettiga kurser för butikspersonal.  Alla har förutfattade meningar. Det viktiga är att du inte springer på dem. Vi skrev ner våra förutfattade meningar innan vi skapade kurserna. Vissa infriades, andra inte. 

 

“När vi gjorde vår första kurs var vi lite nervösa och det tog lång tid. Men våga göra, kasta dig ut! Med filmer till exempel – ta fram en kamera, ställ er och kör! Allt behöver inte vara perfekt. Vi fick ut det och kunde få feedback. Sedan gjorde vi om-filmningar med högre produktionskvalitet.”

 

När vi utvecklar kurserna tar vi in extra stöd som kan bidra med expertis, exempelvis arkitekter, men det är mestadels jag som operativt skapar dem med stöttning av Kalle, vår Creative Director. Jag skriver, redigerar text, layoutar och producerar till och med filmer.

Vi inleder ofta våra kurser med olika inspirationsföreläsningar och har även börjat en del med stillbildsfilmer som vi lägger röst på. Sedan har vi case-filmer där jag svarar på vanliga frågor, osv.
Film är ett otroligt bra pedagogiskt moment i utbildningar.

 

 

Vissa filmer har vi tagit experthjälp med, men vi har också riggat upp en liten studiodel på kontoret med en bra bakgrund och bra ljus där vi producerar själva.

Vi gör så mycket vi kan på egen hand och redigerar ofta filmerna direkt i Learnifiers inbyggda videoredigerare. 

Vi har också en produktdesigner, Kajsa, som hjälpt till med illustrationer. Vi vill ju ofta visa saker som är teoretiska och behöver få den kunskapen att bli konkret och lättförståelig.

NCS_7

För att få mer kreativ frihet med layouter i vår lärplattform och det visuella jobbar vi med Powerpoint som komplement. Då skapar vi bilderna i Powerpoint och exporterar dem sedan som JPEGS in i våra layouter. När du kan se hela bildspelet och planera in i vilken ordning saker och ting ska komma blir det enkelt att få en överblick av kursen. Det gör det också enklare att översätta den.

Du kan skicka en hel PPT på översättning och sedan infoga PPT-bilderna in i dina digitala aktiviteter (digitala sidor). Vi sparar otroligt mycket tid på detta och kan jobba med layouter på ett mer levande sätt i vår lärplattform. 

Vi jobbar även med en plugin för att skapa interaktiva övningar. Allt är kanske inte möjligt att få i samma lärplattform, men här finns oändligt många alternativ på externa plugins som du kan länka till utan att du tar dina deltagare “utanför” plattformen. Vi använder exempelvis en Powerpoint-plugin för att skapa interaktiva färgövningar.

NCS_4

Hur förmedlades denna kunskap före era nuvarande arbetssätt och inköpet av en lärplattform?

Vår interna kunskapsdelning skedde mycket live fysiskt. Utbildningen för våra kunder genomfördes ofta i samband med att säljarna reste runt. Men detta är inte hållbart när vi är så få. På en växande internationell marknad var det absolut nödvändigt att digitalisera.

Vilka är era främsta lärdomar från er resa med att skapa utbildningar för era kunder eller generellt? Do’s and don'ts?

  • Nummer 1. Identifiera målet för din kund. Då kan du skapa något bra för dem. Stanna inte i “vi kan erbjuda detta”-tänket utan utgå från utmaningarna.

  • Att jobba med digitala utbildningar handlar om "learning by doing". Testa. Utvärdera. Testa igen. 

  • Jobba med video och utforska vad som är genomförbart! Ta fram en kamera, ställ er och kör! Allt behöver inte vara perfekt. Du kommer långt med en bra kamera, ett stabilt stativ, några bra lampor och en mygga (mikrofon) eller två.

  • Variera formaten på innehållet genom hela utbildningarna och repetera, repetera, repetera. Om ni utbildat om något i en film, upprepa det med fördel i text. Alla lär sig på olika sätt och genom repetition.

  • För att få mer kreativ frihet med layouter och det visuella i er lärplattform kan ni med fördel jobba med Powerpoint som komplement. Skapa bilderna i Powerpoint, exportera som jpegs och infoga in i din digitala kurs.

  • Tänk på att innehållet ska fungera lika bra på en mobil som på en läsplatta eller dator om dina målgrupper gärna vill ta till sig innehåll "on the fly". 

  • Jobba med olika element i kurserna. Bilder, filmer, quiz, osv.

  • Repetera kunskap under kurserna.

  • Det finns väldigt många bra digitala verktyg där ute. Sök utifrån behov. Allt kanske inte går att göra i ett och samma verktyg och det är helt ok.

  • Använd supporten. Jag använder Learnifiers support hela tiden, får snabba svar och kommer framåt snabbare.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

En bra dag här är helt fantastisk. Du får vara kreativ, komma på härliga lösningar och jobba med något så härligt som kulörer. 

Vad är mest utmanande?

Att tiden inte räcker till allt som finns att göra. Utmaningen är att veta vad du ska springa på och hur du får bäst utväxling på det du gör.

Vad är en bra utbildning hos er? Hur mäter ni det?

För mig är en bra utbildning att deltagare berättar att det ger något, att de utvecklats och kunnat applicera kunskaperna.

Intervju av: Rebecca Cannerfelt

Skapa engagerande lärupplevelser i Learnifiers lärplattform

Över 320 företag och organisationer jobbar idag med Learnifier för att enkelt och effektivt dela kunskap samt skapa och administrera kurser, utbildningar och träningsprogram

Läs mer och testa oss gratis i 30 dagar

Lf devices

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt