Customer Story / 

Aditro: Så arbetar vi på HR med att utbilda och kompetensutveckla våra medarbetare

Aditro_logo_Color.pn

Aditro utvecklar lösningar inom HR och Lön som ska underlätta vardagen för kunden.
Företaget, vars motto är “We move the world of HR”, ligger i framkant i Norden när det kommer till modern teknik och applikationer. Belgiska SD Worx förvärvade Aditro i april 2021 vilket innebär att de nu även är en del av Europas största leverantör för HR och lönetjänster. Med andra ord väntar ett verkligt äventyr runt hörnet där Aditros ca 550 medarbetare blir del av ett bolag med fler än 5000 anställda.

Aditro jobbar flitigt med digitala utbildningar och vi passade på att prata lite med deras People Operations Business Partner, Erica Kron-Owen, för att höra hur de ser på och jobbar med intern kompetensutveckling samt varför.

Erika-Oven-Berström---Aditro---Circular

Berätta om dig Erica! Vad är din roll och vad innebär den?

– Jag heter Erica Kron-Owen och arbetar med People Operations på Aditro. Jag är en del av ett team på fem personer i Norden vilket innebär att vi alla är generalister och arbetar med samtliga områden inom HR, alltid med fokus på medarbetarupplevelsen. Vårt jobb är att stötta Aditros chefer i alla aktiviteter som rör HR, ledarskap och medarbetarskap.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Jag skulle säga variationen och att jag får möjlighet att ha kontakt med så många kollegor i olika länder. Det är kul att arbeta i en bred roll som både är strategisk och operativ och att jag får chansen att vara med i olika utvecklingsprojekt.

Vilket HR-system arbetar ni i månntro? :)

– Vi arbetar i de system vi själva säljer såklart! :) Vi är med och "pilotar" nya lösningar och moduler vilket är roligt och utvecklande. På så vis kommer vi i People-teamet ännu närmare affären, vi är inte bara en stödfunktion utan samarbetar också nära utveckling och produktägare samt ger feedback kring både funktionalitet och användargränssnitt.

Citattecken_quotation_Lightblue

Före vår satsning på digitalt lärande skedde vår internutbildning mestadels via föreläsningar eller genomgångar i konferensrum eller via Teams.

Citattecken_quotation_Lightblue


Vilka är det ni behöver förmedla kunskap till i er organisation idag?


– Det är ledare och medarbetare.

Vad kan vara utmanande?

– Jag skulle säga att den största utmaningen ofta handlar om tid, resurser och prioritering. Vi på People Operations förespråkar löpande och proaktivt arbete med kompetensutveckling. Chefer och medarbetare har såklart sitt dagliga arbete i fokus med kundkontakter och kontinuerliga leveranser och det kan vara svårt för dem att ta sig tid att prioritera utbildningssatsningar.

Vad var viktigt för er när ni började satsa på digitalt lärande?
Vilken utmaning löste det och vad vill ni uppnå?

– Vi började jobba med digitalt lärande då vi ville skapa ett så effektivt, enkelt och lätt tillgängligt lärande som möjligt i organisationen. För att göra detta visste vi att vi behövde skaffa ett användarvänligt, lättillgängligt och flexibelt verktyg där vi hade möjligheten att skapa och rikta utbildningar mot olika målgrupper och samtidigt smidigt kunna administrera våra kurser (skicka inbjudningar/ påminnelser, följa upp, mm.) Det var viktigt att detta dessutom gick att integrera med vårt eget HR-system.

Bilder till Customer Case Aditro Blogg_2

- Före vår satsning på digitalt lärande skedde vår internutbildning mestadels via föreläsningar eller genomgångar fysiskt i konferensrum eller via Teams. Information och kunskap delades också mycket via vårt intranät eller olika forum. Via Learnifiers läroplattform har vi nu kunnat samla utbildningar och information som riktar sig till flera medarbetare på ett ställe, paketerat i ett trevligare och mer lättillgängligt format.

Citattecken_quotation_Lightblue

Med digitalt lärande har vi höjt lägstanivån inom vissa kompetensområden, exempelvis kunskap om våra system. Det har också varit lättare att nå ut till fler inom olika områden som behövt extra fokus.

Citattecken_quotation_Lightblue


Hur jobbar ni rent konkret med kompetensutveckling och lärande?

– Vi använder digitalt lärande för våra internutbildningar som vi skapar i Learnifier.
Exempelvis har vi onboarding av nya medarbetare, kurser kring arbetsmiljö för medarbetare och chefer (vilket varit extra viktigt senaste året), ledarskapsutbildningar och systemutbildningar.

Bilder till Customer Case Aditro Blogg_22

Er interna Academy ser väldigt snygg ut. Hur skapade ni kurserna? Anlitade ni någon extern hjälp eller gjorde ni allt själva?

– Vi har skapat de flesta kurserna själva. Företag sitter ofta på mycket information men det handlar om att paketera om på ett mer användarvänligt sätt. En utmaning med digitalt lärande är att korta ner och dela upp content och skapa en bra mix mellan text, film, bild, quiz, osv. Remote Leadership-utbildningen för våra chefer gjordes dock av Deducate, ett externt företag som arbetar med ledarutveckling.

Ni har gjort en integration med Learnifier. Hur är den upplagd och vad skapar den för värde?

– Vi har valt vilken medarbetarinformation vi behöver i Learnifier, exempelvis om du är chef eller inte, vilken del av organisationen du tillhör eller något så enkelt som emailadress. Detta gör det lätt för våra medarbetare att logga in med Single Sign On samt att vi som administrerar utbildningarna enkelt kan bjuda in rätt deltagare till varje kurs. 

Citattecken_quotation_Lightblue
Med en kombination av flexibelt digitalt lärande och forum för dialog tror jag att de allra flesta lär sig som bäst!
Citattecken_quotation_LightblueVilken är den största aha-upplevelsen ni fått så här långt när det gäller att introducera och utveckla era medarbetare genom digitalt lärande?


– Hur smidigt det är att skapa online-lärande med olika typer av element med rätt verktyg och hur enkelt det kan vara att automatisera vilka som ska få en inbjudan (styrs av startdatum) samt att följa upp vilka som genomfört introduktionen. Det har även varit lättare att samla in feedback då vi kan lägga till en utvärdering efter varje kurs. På så vis kan vi löpande uppdatera och hålla innehållet intressant för målgruppen.

Vi har också lärt oss mycket om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för digitalt lärande. Vi har under våren t ex haft en utbildning i tre delar för alla chefer i Norden inom Remote leadership. Efter varje del har vi haft en gemensam workshop via Teams för att reflektera och diskutera övningar och avsnitt cheferna gått igenom i läroresan. Vi ser att detta sätt att arbeta ökar lärandet samt intresset för utbildningen.

Bilder till Customer Case Aditro Blogg_23

Om du fick välja 1–3 konkreta resultat ni fått genom att jobba med digitalt lärande?

– Vi har höjt lägstanivån inom vissa kompetensområden, exempelvis kunskap om våra system. Det har blivit lättare att nå ut till fler inom de områden som behövt extra fokus, till exempel hur vi tillsammans behöver hjälpas åt med arbetet för en god arbetsmiljö, något som varit lite extra utmanande under pandemin.

Hur ser drömläget ut framåt?

– Fler börjar använda Learnifier verktyget för att göra interna utbildningar. Och fler använder Learnifier som ett komplement till andra läroaktiviteter.

Hur har ert arbete så här långt bidragit till att hjälpa er framåt mot att ha ett effektivt, enkelt och lätt tillgängligt lärande i organisationen?

– Vi har framför allt kunnat samla och tydliggöra innehåll som tidigare var utspritt och förenklat det. Deltagarna kan nu genomföra utbildningar när, hur och var det passar dem. De kan dela upp utbildningar och gå igenom några aktiviteter och moduler i taget, genomföra dem från datorn, mobilen eller iPaden osv. Förhoppningsvis har detta underlättat för våra medarbetare att ta sig tid till kompetensutveckling.

Är traditionellt lärande t ex i klassrum helt en sak ur det förflutna nu?

- Nej, Jag tror verkligen att vi måste fortsätta blanda läraktiviteter, då digitalt lärande inte fullt ersätter behovet av att träffas fysiskt. Vi behöver också diskutera, reflektera och träna tillsammans. Med en kombination av flexibelt digitalt lärande och forum för dialog tror jag att de allra flesta lär sig som bäst!

Intervju av: Rebecca Cannerfelt

_______________

 

Learnifier - skapa utbildningar snabbt och enkelt
(Och ha roligt på vägen)

Upptäck alla möjligheter i Learnifiers verktyg!

Testa Learnifier utan kostnad

Lf devices

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt